Mozgásfejlesztés

Tűz, víz!

A Játék leírása: A gyermekek lassú tempóban futkároznak, jelre megállnak. „TŰZ” felkiáltásra, hasra fekszenek a talajon. „VÍZ” Felkiáltásra másznak a bordásfalra, vagy székre állnak. Ismétlés egymás után. A játék bővíthető „FÖLD”, „ÉG”, „LEVEGÖ” stb. szavakkal, különböző testhelyzetek felvételével idősebbek játékában.

A fejlesztés lehetőségei: Térbeli tájékozódás, figyelem, emlékezet alakítása, szabálytudat fejlesztése. Gyors reagálás, kinesztetikus differenciáló képesség formálása mozgásgyorsaság a futásban.

Játszhatja: 3-25 gyermek 2-3 éves kortól.

Eszközök: székek.

 

Fuss haza!

A Játék leírása: A játékmaci köré kötéllel kört alakítunk, ez a ház. A gyermekek körbe futnak menetirány szerint a ház körül. Jelre be futnak a házba. Aki elsőnek ugrik be a házba, az a győztes.

A fejlesztés lehetőségei: Nagymozgások fejlesztése futással, térészlelés, tájékozódás Gyors reagáló képesség fejlesztése.

Játszhatja: 3-12 gyerek 2 éves kortól.

Eszköz: maci és körkötél

 

Gólyák a tóban

A játék leírása: A gyermekek a „gólyák”, a tó körül járkálnak, a gólya mozgását utánozva, jelre repülnek majd a tóban, járkálnak tovább. Tó lehet egy szőnyeg, vagy körkötél.

A fejlesztés lehetőségei: Egyensúlyérzék fejlesztése, térészlelés, tájékozódás térben. Gyors reagáló képesség alakítása, figyelem fejlesztése.

Játszhatja: 6-25 gyermek 1 éves kortól.

Eszköz: szőnyeg vagy körkötél.

 

Fészekrakó

 A játék leírása: A gyermekek babzsákkal a kezükben szaladgálnak, jelre leülnek a babzsákra, amely a fészket jelenti a játékban. Az az ügyes, aki elsőként ül nyugodtan a babzsákján.

A fejlesztés lehetőségei: Egyensúlyérzék fejlesztése, gyors reagáló képesség alakítása, erőnlét fejlesztése, figyelem, akarat formálása.

Játszhatja: 6-25 gyermek 3 éves kortól.

Eszköz: A játszó gyermekek létszámával megegyező babzsák.

 

Egyensúlyérzékelés fejlesztés

 

Patakugrás

Játszhatja 2 éves kortól 3-25 gyermek.

A patakot a Földön két párhuzamos vonallal jelöljük meg. A patak szélességét, vagyis a botok távolságát a gyermek korától és ügyességétől tesszük függővé. A gyermekek álljanak sorba ás egymás után ugorjanak az egyik partról a másikra. Vízbe ugrani nem szabad, aki beugrik, az “belefullad”. Ha van bőven helyünk, akkor legyen bosszú a patak, így mindenki egyszerre ugorhat. Többféle módon ugorhatnak: nekifutással, helyből, páros lábbal, fél lábon, dobbantással, hátrafelé.

 

Kötéltáncos

Játszhatja: 2 éves kortól 3-25 gyermek.

Bottal vagy krétával bosszú vonalat rajzolunk a földre, ez a kötél, melyen a kötéltáncosnak végig kell sétálnia. A haladás lassan ás óvatosan történjék, különben a ‘mélybe” esik az egyensúlyozó. A különböző feladatokat egymás után végzik a gyermekek, a többiek sorba ülve figyelnek, mintha cirkuszban volnának. A kötéltáncos mehet: egyszerű lépésekkel, láblendítéssel, felhúzott térdekkel, oldalazva, lábujjhegyen, sarkon, talp élen, hátrafelé, stb. Mint az igazi kötéltáncosok, két kart kitárhatja, hogy könnyebb tegyen egyensúlyozni. Egyenes vonal helyett, hullámos,cikkcakk, kör alakú pályán is haladhatnak a mutatványosok.

Ha elég hosszú a bejárnivaló, akkor megbeszélhetjük azt, hogy ha bizonyos helyre elért az egyik gyermek, akkor már mehet a következő. Így folyamatosan többen végezhetik egyszerre a feladatot.

 

Gólyajárás

Játszhatja: 3 éves kortól 3-25 gyermek. Kellék: 8-10 műanyag kugli.

A földre egy sorba helyezzünk fabábúkat (kuglikat) vagy hasonló tárgyakat, amelyeken jól át lehet lépni, nem törnek el, olyan távolságra tegyük őket, hogy közöltük egy lépéssel lehessen tovább haladni. Nagyon Óvatosan lépkedjenek át sorban a gyermekek a kuglikon, arra vigyázva, hogy ne dőljenek el. Magas lábtartással, mint a gólya, kell haladni, oldalról kikerülni nem Lehet, Megszámolhatjuk, melyik gyerek hány bábut döntött fel.

 

Bújócska (hunyó)

játszhatja: 3 éves kortól 3—25 gyermek

A hunyó falhoz, fához borulva hangosan számol megegyezés szerint, Pl. egyesével 10-ig és utána 10-esével 100-ig vagy egy kiszámoló verset mond. A számolás végén hangosan kiált, hogy „Jövök”. A többiek ezalatt elrejtőznek a terepviszonyoknak megfelelően bokrok, fák, lépcsőfeljár6k, padok mögé. Csöndben, feszült figyelemmel lesik a hunyót, azon igyekeznek, hogy észrevétlenek maradjanak. A hunyó elindul, és próbálja felfedezni a bújókat. Akit meglát, annak a nevét hangosan mondja, s az előjön a rejtekhelyéről. Akit utoljára találtak meg, az lesz a következő Játékban a hunyó. Igyekszik valakit megfogni. A következő játéknál ő lesz a kiszámoló. Aki futás közben a földet érinti a kezével, nem fogható meg.

 

Hármas cica

tszhatja: 3 éves kortól 3 gyermek

Két gyermek kezet fogva egymás mellett áll, ők az egerek. Velük szemben néhány lépésre, a cica helyezkedik el. Az egerek mondják: „Cica legyen, kinek nincsen párja”, és egymás kezét elengedve szétfutnak. A cica igyekszik valamelyiket megfogni. A pár nélkül maradt lesz az Új cica.

 

Cicák és egerek

Játszhatja: 3 éves kortól 5—25 gyermek

Három-négy lépésre egymást6l húzzunk két párhuzamos vonalat, ez az árok. A gyereklétszámtól függően egy vagy több cica áll be. Az egerek az egyik oldalról a másikra átfutkosnak, és közben mondogatják: „Ha Jó cica volna, egeret is fogna”. Akit megfogtak, az szerepet cserél a cicával.

 

Futójáték

 

Féltek a farkastól?

Játszhatja: 3 éves kortól 6—25 gyermek

A gyermekek a játszótér egyik oldalán felállnak, velük szemben, legalább 25 lépésre egyikük mint farkas áll. A farkas kérdezi a gyermekektől: „Féltek a farkast6l?” Ha azt felelik, hogy „Igen”, akkor a farkas válasza: „Akkor megyek én”, és elindul a gyermekek felé. Ha azt mondják, hogy „Nem”, akkor a farkas kiáltja: „Akkor gyertek ti!”és akkora gyermekek közelednek feléje. A gyerekek a választ előre megbeszélik, hogy mindannyian ugyanazt feleljék, vagy pedig egy vezért választanak, akinek a feleletét mondják ők is. A farkas igyekszik valakit megfogni. Ha sikerült, a megfogott lesz az új farkas, ha nem sikerül, ő marad továbbra is.

 

Kelj fel, Jancsi!

Játszhatja: 3 éves kortól 5—20 gyermek

A játszók egy sorban felállnak egymás mellett a játékterület egyik szélén. Tőlük kb. 25—30 lépésre áll, velük szembe fordulva az egyik gyermek. Ő az első pajtásának mondja:,, Kelj fel, Jancsi!”, mire az megkérdezi: „Hány órára?” Ezután mond egy számot, és utána egy lépésfajtát, amit az illetőnek meg kell tenni. Ilyen lehet Pl. három tyúklépésre. két óriás-  lépésre, hét békaugrásra, egy forgásra, két cintányérra (levegőben meg-  fordulás) vagy maradj a házban (helyben marad). Most a következő gyerekkel megismétlődik Ugyanez, majd így megy tovább a játék. Ha mindenki Sorra került, akkor elölről folytatják. Győz az, aki először ér a túlsó oldalra az irányító mellé. Minthogy ennél a játéknál nem egészen az ügyesség dönt, hanem az egyéni kedvezmények, nem igazságos a győzelem. Mégis jó fegyelmező — erős figyelemre van szükség —‚ amellett humorosan is lehet irányítani, a barátoknak nyújtott kedvezmény pedig erős összetartozási érzést fejleszt.

 

Szembekötősdi

 

Erre csörög

Játszhatja 3éves kortól 6—25 gyermek

Egy gyermeknek bekötjük a szemét.A többiek tapsolva körülötte ugrálnak, és ezt mondogatják: „Erre csörög a dió, arra meg a mogyoró”. A bekötött szemű gyermek Igyekszik megfogni valakit, ha ez sikerül, az elfogottnak kötjük be a szemét. A fogóhoz hozzányúlni nem szabad, de ha valaki nagyon merész, akkor még közvetlenül az orra alatt is tapsolhat.

 

Vasmacska Játszhatja 3 éves kortól 4—25 gyermek

Egy bekötött szemű gyermek körül a többiek tapsolva ugrálnak,és közben mondják: „Gyertek diót törni.” Megkérdezik a vasmacskát: „Cicka, van tejfeled? Van kanalad?” A felelet: „Van tejfelem, meg kanalam is!”, és kergeti a többieket. Akit megfog, annak kötik be a szemét.

 

Labdajátékok

 

Labdaiskola Játszhatja: 3 éves kortól 2—25 gyermek

Babzsákkal kezdjük el a labdagyakorlatokat. és ha már jól megy a dobáselkapás, akkor térjünk át labdára. A gyermekek álljanak körbe vagy félkörbe, középen pedig egy jól dobó gyermek vagy felnőtt helyezkedjék el. A babzsákot dobjuk sorba minden egyes játszónak, akik visszadobják a középsőnek. Elkapáshoz kosárszerűen nyitva tartott kezét készíti elő mindenki, ebbe kell a dobónak beletalálnia. (A kis gyermek nem tud még a labda után nyúlni, csak azt fogja meg, ami a kezébe hullik. A labdareflex később alakul ki gyakorlás révén.) Alsó dobással a legjobb elröpíteni a babzsákot. Így jobban lehet célozni is és könnyebb elröpíteni is. Előbb becsüljük meg a távolságot a kezünk és a célpont között, Így a szükséges lendületet és erőt latolgathatjuk magunkban. Ezután dobjuk csak el a babzsákot. Ha már ez az egyszerű labdázás ól megy, akkor babzsák helyett áttérhetünk labdára is. Ezután mindenféle változtatással labdázhatunk, hogy érdekes legyen a játék:

 • a dobótávolságot kisebbíthetjük, növelhetjük,
 •  lehet egy kézzel dobni, kettővel elkapni,
 •  tapsolunk, mielőtt a labdát elkapjuk,
 •  középen nem áll senki, egymásnak dobálnak a gyermekek,
 • földre pattintva ugrik a labda a játszótárshoz stb.

 

Labdagurító Játszhatja3 éves kortól 6—40 gyermek

Két párhuzamos vonal mentén a gyermekek egymással szemben felállnak, nagyjából két egyenlő csoportban. Egyikük valakinek a nevét szólítja, és közben feléje gurítja a labdát. A megszólított igyekszik elfogni az oda guruló labdát. Most Ő szólít valakit, és lendíti át a túloldalra a labdát, mely így gurul ide-oda a két sor között. A két sor távolságát fokozatosan növelhetjük aszerint, hogy milyen ügyesek a gyermekek. A vonalon belépni nem szabad, aki ezt elvéti, gurítson újból.

 

Konzervdoboz-gurítás Játszhatja 3éves kortól 2—25 gyermek

Egy teli vagy felbontott konzervdobozt görget egyik gyermek a másiknak. (A felbontott szélét ellenőrizzük, nehogy sérülést okozzon!) Eleinte kis távolságra gurítsák, majd egyre távolabb. Nem könnyű feladat, ha azt akarjuk, hogy egyenes irányba haladjon a doboz. Lehet Úgy is játszani, hogy krétával utcát rajzolunk a földre, és a konzervnek nem szabad kigurulnia. Meg lehet számolni, hogy pl. 10 gurításból hányszor sikerült szabályos irányban maradni. Győz, aki több pontszámot ér el

 

Továbbító tszhatja: 3 éves kortól 12—40 gyermek

A gyermekek körbe állnak (esetleg ülnek) egészen közel egymáshoz. Minden 5—6 gyermek kezébe babzsákot nyomunk, melyet indítójelre jobb irányban továbbítanak. A babzsákot kézből kézbe adják, dobni nem szabad. Mihelyt valaki az egyik babzsákot továbbította, várnia kell a következőt, nehogy az készületlenül érje. Bizonyos idő után tapsjelre mindenki bedobja középre a zsákot, és lehet pihenni. Ha már az egyirányú adogatás jól megy, akkor meg lehet beszélni, hogy vissza szóra mindenki a másik irányba adogatja tovább. Gyakori irányváltoztatással és középre dobással igen változatos és érdekfeszítő lesz a Játék.

 

Kinél van a labda?

Játszhatja:3 éves kortól 6—25 gyermek

A gyermekek szétszórtan állnak fel. Egyikük a többi elé megy a labdával, és azt a saját feje fölött hátrafelé dobja, de megfordulnia nem szabad. A többiek futva igyekeznek megszerezni a labdát. Akinek ez sikerül, az a háta mögé rejti. Ugyanígy teszi hátra a többi is a kezét, majd megkérdik: „Kinél van a labda?” A dobó megfordul, és igyekszik kitalálni, hogy ki az elrejtő. Ha kitalálta, szerepet cserélnek, ha nem, ő marad továbbra is a dobó.

 

Ugró szökkelő játékok

 

Sétálunk Játszhatja: 2 éves kortól 2—12 gyermek

A gyermekek láncban kezet fognak. A vezető után mennek sorba a többiek, a kővetkező vers ütemére lépkedve: „Sétálunk, sétálunk, Egy kis dombra lecsücsülünk, csüccs!” A „csüccs”-nél mindenki gyorsan leguggol. Aki feldől és a földre ül, az legközelebb jobban fog vigyázni, hogy guggolva maradjon.

 

Egeres Játszhatja: 3 éves kortól 6—25 gyermek

Olyan háromszöget rajzoljunk a földre, melynek oldalai kb. 1 méter hosszúak. A szögekbe három gyermek leguggol átfogott térdekkel, ők a csuprok. A többi gyermek láncba áll, ők az egerek, akik különböző irányokból kerülgetik a csuprokat.

Csuporka, el ne dőlj!

Ha eldőlsz, összetörsz!

     EGEREK:         Ess, ess, ess, egeres!

El ne ess! Ki el ess

Hát az lesz egeres! A

ki eldől, „törött csupor” lesz

 

Cikkázás Játszhatja: 3 éves kortól 2 gyermek

Ketten egymás mellett állnak, és keresztfogással kezet fognak mindkét kezükkel. Előre arccal elindulnak, a vers végén pedig hirtelen megfordulnak. Most a másik irányba indulnak el ezt mondva: Cikka, cikka, cikka,Páré!

 Ezt is mondhatják . Így járják a cigánytáncot,   Istiglinc!

Bármilyen rövid kétsoros versike alkalmas rá.

 

Ugra-bugra Játszhatja 3 éves kortól 2-25 gyermek

Rajzoljunk a földre két sorban köröket olyan távolságra, hogy az egyikből a másikba a gyermekek áttudjanak ugrani. Ha van hajtókarikánk, akkor azokat is elhelyezhetjük a földön. Különböző módon ugorhatnak egyik karikából a másikba:

 • páros lábon
 • fél lábon
 • váltott lábbal
 • oldalazva
 • hátrafelé stb.

A gyermekek korának és ügyességi fokának megfelelően növelhetjük az ugrótávolságot. Sohasem baj. ha egy kis nehézséggel kell megküzdeniük, az magabiztosságot és önbizalmat kölcsönöz a gyerekeknek. A köröket cikcakk alakban is elhelyezhetjük, így érdekesebb lesz a játék.

 

Ügyességi játékok

 

Vonatozás Játszhatja: 2 éves kortól 6—25 gyermek

Két gyermek egymással szemben feláll, és egymás vállát megfogja. Az egyik mögé libasorban felállnak a többiek szintén vállfogással. Az első gyermek a mozdony, ő hátrafelé megy. Sípoló hangot kiadva elindul az egész vonat, és mindenféle kanyart leírva halad. Időnként állomáshoz érkezik, és megáll. Néhány széket tehetünk akadálynak, amelyet különböző irányból meg kell kerülni. Ha sokan játsszák, akkor két vagy több vonat is közlekedhet, de összeütközniük nem szabad.

 

Kötéltáncos Játszhatja: 3 éves kortól 3—25 gyermek

Bottal vagy krétával hosszú vonalat rajzoljunk a földre, ez melyen a kötéltáncosnak végig kell sétálnia. A haladás lassan és történjék, különben a „mélybe” esik az egyensúlyozó. A különböző feladatokat egymás után végzik a gyermekek, a többiek sorba ülve figyelnek, mintha cirkuszban volnának. A kötéltáncos mehet:

 • egyszerű lépésekkel,
 • láblendítéssel,
 • felhúzott térdekkel,
 • oldalazva,
 • lábujjhegyen,
 • sarkon,
 • hátrafelé stb.

Mint az igazi kötéltáncosok, két karját kitárhatja, hogy könnyebb legyen egyensúlyozni. Egyenes vonal helyett hullámos, cikcakk, kör alakú pályán is haladhatnak a mutatványosok. Ha elég hosszú a bejárnivaló, akkor megbeszélhetjük azt, hogy ha bizonyos helyre elért az egyik gyermek, akkor már Jöhet a következő. Így folyamatosan többen végezhetik egyszerre a feladatot.

 

Óriások—törpék Játszhatja: 3 éves kortól 3—25 gyermek

A gyermekek libasorban körbe Járnak. Ne menjenek túl közel egymáshoz, hogy könnyebben tudjanak mozogni. Ha azt mondjuk, hogy „Óriások”, akkor mindenki lábujjhegyen járva kezét a magasba emeli, és úgy halad. „Törpék” kiáltásra leguggolva mennek. Felváltva mennek Így meg úgy, és ha már elfáradtak, akkor „Bumm” kiáltásra gyorsan leülhetnek a földre. Rövid pihenő után folytatni lehet a játékot.

 

Gólyajárás Játszhatja: 3 éves kortól 3—25 gyermek

 Kellék:8—10 műanyag kugli (építőkocka, labda vagy más hasonló tárgy)

A földre egy sorba helyezzünk fabábukat(kuglikat)vagy hasonló tárgyakat, amelyeken jól át lehet lépni és nem törnek el. Olyan távolságra tegyük őket, hogy közöttük egy lépéssel lehessen továbbhaladni. Nagyon óvatosan lépkedjenek át sorba a gyermekek a kuglikon, arra vigyázva, hogy ne dőljenek el. Magas lábtartással, mint a g6lya, kell haladni, oldalról kikerülni nem lehet (az túl könnyű feladat). Egyenként megszámolhatjuk, melyik gyermek hány bábut döntött fel.

 

Mászó iskola

Játszhatja: 3 éves kortól 3—25 gyermek

Kellék: mindenféle bútor. vasalódeszka, tornaszer stb.

A rendelkezésünkre á11ó bútorokból állítsunk össze hosszú mászó pályát, amelyen a gyermekek egymás után végigmásznak. Az összeállításnál figyeljünk arra, hogy a nehézségi fok megfeleljen a gyermekek életkorának és ügyességi szintjének. Elég változatos legyen, hogy Szívesen másszanak végig rajta. Többszöri átmászás után változtat hatunk a feladatokon, a sorrenden. Vigyázzunk a balesetveszélyre, nehogy szálka menjen kezükbe, lábukba. Leesés, becsípés, feldőlés fenyegethet ezért legyünklővigyázat05a Indulásnál feláll az első gyermek, utána sorba a többi. Előre beszéljük meg, ha bizonyos helyre kerül az előző gyermek, akkor indulhat a következő. Elegendő távolságot kell hagyni egymás között, hogy ne akadályozzák egymás mozgását. Mivel különböző gyorsasággal haladnak, gondoljunk a lassúbbakra, hogy ne képezzenek akadályt. Senkit se siettessünk, inkább bátorítsunk. Aki végigment az beáll a sor végére, és ha ő következik, megint végig- mehet. Ilyen lehet például az összeállítás: Az egyik fal mentén, támlával a szoba közepe felé sorban állnak kis székek. Négykézláb kell végigmenni mint a vályúban. Közben egy magasabb széken vagy asztalon kell átmászni. Kanyarba érve az utat folytatni, megint egy magasabb asztal, amelyről le kell ugrani, guggolva leérkezni, és beállni a sor végére. Ezt az egyszerű mászást vég nélkül bővíthetjük vasalódeszkára rámászni, rajta végigkúszni (a deszka két széken nyugszik, ügyelni kell a leesés veszélyre!) vagy megtámasztott deszkán lecsúszni, vagy a deszkán végigcsúszva a földre lebukfencezni, utána hasra fordulni, majd a „híd” alatt mint egy hajó végigkúszni, széket, zsámolyt egymástól kicsit messzebb tenni, hogy át kelljen mászni a levegőben. A jól megszervezett menetnél nem állnak sokáig a gyermekek, folyamatosan végzik a feladatot. Ezért előbb mutassuk be, hogyan kell minden előírást elvégezni, gyakorlat közben ne legyen kétsége senkinek. hogy mit kell csinálnia. Ahol segítséget kérnek, ott adjunk, például leugrásnál, bukfencnél stb. A segítség megtagadása bizonytalanságot vált ki.

 

Patakátugrás Játszhatja: 3 éves kortól 3—25 gyermek

A patakot a földön két párhuzamos vonallal jelöljük meg (pl. két bottal). A patak szélességét, Vagyis a botok távolságát a gyermekek korától és ügyességétől tesszük függővé. A gyermekek álljanak sorba, és egymás után ugorjanak az egyik partról a másikra. Vízbe ugrani nem szabad, aki beugrik, az „befullad”. Ha van bőven helyünk, akkor legyen bosszú a patak, Így mindenki egyszerre ugorhat. Többféle módon ugorhatnak:

 • nekifutással,
 • helyből,
 •  páros lábbal,
 • fél lábon,
 •  dobbantással,
 • —hátrafelé

 

Séta a babzsákkal

Játszhatja: 3 éves kortól 6—40 gyermek

A gyermekcsoportot két egyenlő részre osztjuk. Mindegyik csoportban az első gyermek egymással szemben kb. 20 lépésre helyezkedik el. A többiek mögéjük sorakoznak. Egyik csapat első gyermeke babzsákot helyez a fejére, majd óvatosan elindul a másik csoporthoz. Ha megérkezett, akkor a babzsákot átnyújtja az ott álló elsőnek, ő maga pedig beáll a sor végére utolsónak. Most ez a gyermek indul a másik oldalra, ahol megint csak átadja a zsákot. Így sétálnak ide-oda, míg mindenki sorra nem kerül. Menet közben a babzsákhoz nyúlni nem szabad. Ha az mégis leesne a fejéről, akkor azon a helyen vissza lehet helyezni és úgy kell folytatni az utat. Jó hátegyenesítő gyakorlat ez, mert csak egyenes tartással marad a babzsák a fejen. Inkább lazábban tömött zsákot használjunk, hogy a fejhez jól idomuljon. Nehezebb a feladat, ha babzsák helyett építőkockát vagy papírdobozt használunk.

 

Állatjárások Játszhatja: 3 éves kortól 3—25 gyermek

A gyermekek nagyon szeretik az állatok járását utánozni, ezért igen kedvelt játék a kővetkező: A játszóterep egyik oldalán egymás mellett helyezkednek el a gyermekek. Ha nincs elég hely, egymás előtt is állhatnak. A játékvezető azt mondja pl. „Jönnek a kutyák”, akkor minden gyermek négykézlábra ereszkedik, és átmászik a szemközti oldalra. Közben halkan ugatni is lehet. Aki átért, feláll, megfordul, és söndben Vár addig, amíg mindenki meg nem érkezik. Most másik állatnévvel visszaküldi őket, hogy: „Mennek a cicák”. A gyerekek a macska mozdulatait utánozva mennek vissza a túloldalra. Így járkálnak egyik oldalról a másikra. Ha új járást vagy kevésbé ismert állat mozdulatait szeretnénk megtanítani, akkor mutassuk be, mielőtt elindulnak. Felhívhatjuk a figyelmet, hogy ha szűk helyen mozognak, akkor várjanak egy kicsit, amíg az előttük levő gyermek elmegy, nehogy megrúgják egymást. A következő állatok járását lehet jól utánozni:

 • cica        (kézen és lábon járva, egészen puhán; miau)
 • kutya      (kézen, térden, négykézláb; vau-vau)
 • gólya      (fél lábon ugrálva, karok széjjel; kelep)
 • tyúk        (egyik sarok a másik láb cipőorrához ér; pi-pi)
 • veréb      (páros lábon ugrálni; csivi)
 • ló           (egyik láb előre, másikat utána húzni; nyihaha) —
 • medve    (cammogva, egyszerre lép jobb kéz és jobb láb, majd bal kéz,bal láb, test előredől; brumm)
 • nyúl        (két kéz előre nyúlik guggolva, lábbal utána ugrani; mak
 • béka        (két kézen támaszkodva hátrarúgni; brekeke)
 • rák         (hátrafelé a földre leülni, majd kézen-lábon támaszkodva haladni  anélkül, hogy leülnének)
 • f6ka (földre lefeküdve támasztott karokon húz6dzkodni előre, a lábak összezárva, lábfejek szétnyitva; u-u)
 • kígyó       (lehasalni, felső karokkal előrecsúszni; sz-sz)
 • elefánt     (ormány helyett egyik kéz előrenyújtva, valakit játékból lespriccelhetnek, aki védekezik ez ellen)

Más feladatokat is adhatunk a gyermekeknek:

 • repülő (szétterjesztett karokkal köröznek; brrr)
 • evezős (karral előre-hátra mozogni)
 •  sánta bácsi (sántítani)
 • öreg néni (púpos háttal).

Az utolsó kettőnél megbeszélhetjük, hogy nem szoktuk megbámulni az ilyen beteg embereket.

Birkózás Játszhatja: 3 éves kortól 2—--24gyermek

Kiterítünk egy szőnyeget, ahol a birk6zás folyik. Előre leszögezzük. hogy nem haragszanak a gyerekek egymásra, hanem megnézik, hogy ki az erősebb. Csípni, rúgni, harapni, gáncsolni nem szabad, tilos mindenféle durvaság. Amennyiben az egyik játékos azt mondja, hogy „elég”, akkor abba kell hagyni a mérkőzést. Természetesen nem a vereség pillanatában lehet ezt mondani, hanem ha valami kényelmetlen helyzetbe kerül, és fájdalmat, balesetet lehet így elkerülni. Két hasonló erejű, méretű gyermek álljon a szőnyeg két szélére. Fogjanak kezet, és ismét álljanak vissza előbbi helyükre, hagy „Vigyázz, kész, rajt!” indítójelre egyszerre induljanak. Egymást átölelve igyekezzenek a földre húzni a másikat, és végül két vállra fektetni. Akinek a válla három számolásig mindkét oldalon a földön marad, elvesztette a mérkőzést. Legkevésbé ütik meg magukat a gyermekek, ha nem állva, hanem térdelve, ülve, fekve gyömöszölik egymást. Felnőtt legyen mindig a közelben, nehogy eldurvuljon a Játék. Ha már fáradtak a játszók és még egyik Sem győzött, akkor döntetlen az eredmény. 2—3 percnél ne tartson tovább a küzdelem. A Játék végén megint fogjanak kezet, jeléül annak, hogy nem haragszanak egymásra. Több pár birkózhat egymással, és végül a győztesek is összemérhetik erejüket. Ne engedjük, hogy olyan gyermek birkózzék, aki nem Szívesen csinálja ezt. Csak az önként jelentkezők közül válogassuk Össze a párokat. A veszteseknek magyarázzuk meg, hogy ha erősebbek lesznek, akkor majd ők is győzhetnek. Akit nagyon levert a vereség, azt engedjük egy kicsit gyengébb gyermekkel birkózni, hogy neki is legyen sikerérzése. A győztesek hősködését nyírbáljuk le, ne tűrjük, hogy visszaéljenek testi erejükkel. Nekik nem árt, ha egyszer-egyszer vesztesek maradnak. A többiek hangos szurkolása sokszor igazi versenyhangulatot hozhat létre, Ha csak az egyik gyermeknek szurkolnak, akkor befolyásoljuk úgy a gyermekeket, hogy a másik játékosnak is legyenek pártfogói.

 

Várostrom tszhatja: 3 éves kortól 1—25 gyermek

KeIIék: 6,10 vagy15 konzervdoboz, 1 labda

A konzervdobozokat helyettesítheti építőkocka, erős papírdoboz vagy hasonló tárgy. Ezeket várszerűen úgy helyezzük el, hogy előbb állítsunk fel egy vonalban hármat, ezekre kettőt, majd a tetejükre egyet. Ezt a várat kell egy labdával eltalálni. A távolságot a gyermekek korától és dobási készségüktől tegyük függővé. Ha valakinek sikerül a dobozokat eltalálni, akkor a gyerekek nagy mulatságára azok hangos robajjal szétgurulnak. Aki szétverte, az állítsa fel a várat, és engedje, hogy a soron levő pajtása következzék.

 

Papír tépés

tszhatja: 3 éves kortól 2—40 gyermek

KeIIék: papiros

A gyermekek körbe ülnek. Egyikük egy lap papirost középen kettétép, és az egyik felét továbbítja a szomszédjának. Ő is megfelezi a lapot, és szintén a felét továbbadja. Így megy ez addig, míg olyan kicsivé nem válik a papír, hogy azt már eltépni nem lehet. Csak az érvényes még, amikor a két papiros darabka nagyjából egyforma, a széléről lecsípett szálacskák nem számítanak. Aki nem tudott tovább felezni, az kiesik a játékból, és hátrább csúszik a székével. A tovább játszók pedig közép felé csúsznak, hogy könnyebben adogassák kézből-kézbe a lapot. Győztes az utoljára bent maradt játszó.

 

Tenyértorony Játszhatja: 3 éves kortól 3—6 gyermek

A gyermekek egy asztalt körbeütnek. Egyikük a jobb kezét tenyérrel lefelé az asztal közepére helyezi. Szomszédja szintén a jobb kezét ráhelyezi az övére. Ennek tetejére jón a következő gyermek jobb keze. Mikor körbeértek, mindenki a bal kezét teszi fel: elkészült a kéztorony! A legelső gyermek húzza ki az alul levő kezét és tegye a torony tetejére, majd sorba a többiek is. Így kerül mindig a legalsó gyermek keze a „torony” tetőre. A Játék menete során egyre gyorsabban kell végezni a műveletet. Addig lehet ezt játszani, míg össze nem dől az egész, vagyis a nagykapkodásban már nincs a kezeknek torony jellege.

 

Horgászás Játszhatja: 3 éves kortól 5—25 gyermek

Agyermekek körbe ülnek, kezüket térdük fölött nyújtva tartják. Egyikük a horgász, aki körbe megy, és sorba simogatja a „halacskákat”, vagyis a kezeket, miközben mondja: Horgászok. horgászok, kis halacskák hol vagytok? Az utolsó ütemnél valakinek a kezére igyekszik ütni. Ha sikerült halat fognia, helyet cserélnek, ha nem (a megtámadottnak sikerült a kezét elkapnia és hátrarántania), akkor folytatódik a játék.

 

Dobozgurítás Játszhatja 3 éves kortól 2—25 gyermek

A gyermekek a földön ülnek szétterpesztett lábbal Úgy, hogy a lábfejek a szomszédokéval összeérjenek. Így egy zárt kört kapunk. A gyermekek a földre fektetett dobozt (pl hintőporos vagy konzervdobozt) a szemben levő oldalon valamelyik gyermeknek gurítják. Ez az egyszerű játék nagy mulatságot okoz a gyermekeknek, különösen akkor, ha a doboz belsejébe golyót vagy kavicsot helyezünk, mely csörömpöl benne. Arra kell vigyázni, hogy mindenkire sor kerüljön.

 

Szappanbuborék-fújás Játszhatja 3 éves kortól 1-25 gyermek

Jól habzó szappant (esetleg mosóport) oldjunk fel vízben. Sűrű oldatot készítsünk, melyet felhasználás előtt kipr6bálunk. Minden gyermek kap egy szalmaszálat, amelynek egyik végét fél cm mélyen több helyen behasítunk, és szétnyitunk. Mindenki kizár6lag a sajátját használhatja, a másét szájba venni ízléstelen és egészségtelen. Minden 4—5 gyermekre jusson egy edényke, hogy elkerüljük a tolakodást. Előbb be kell mártani a szálat a szappanlébe, és Utána nagyon lassan és óvatosan kell fújni. Ha az első buborékot azonnal elpukkasztjuk, a második szebb, színesebb lesz. A fújás lassú, egyenletes levegőkiengedéssel történik, mert a hirtelen fújásnál elpukkad a buborék. Amikor szép nagy már a gömb, felemelve ügyes mozdulattal el lehet röpíteni és hozzá mondani:

Gyere ki, tündér,

Kékbe, zöldbe,

Piros cipőcskébe.

 

Verseny játékok

 

Cipőpárosítás tszhatja: 3 éves kortól 2—40 gyermek Kellék: sok pár cipő

A helyiség egyik oldala mentén sorba állítjuk minden pár cipőnek egyik darabját. Szemben, más sorrendben, a párjukat helyezzük el. Két versenyző esetén ugyanabból a sorból adott jelre mindegyik megfog egy cipőt, átfut a túlsó oldalra, és megkeresi a párját. Ha megtalálta, félre- teszi az előre megbeszélt helyre, és egy másikat véve ugyancsak a párját keresi annak. Győz az, aki többet párosított hiba nélkül. Csapatjátékot is alakíthatunk, ha a végén összeszámoljuk az egy csapathoz tartozó játékosok cipőit. Kisebb gyermekeknek egymástól j6l megkülönböztethető cipőket adjunk, nagyok már a finomabb árnyalatokra is vigyázhatnak.

 

Szobai mozgásos játékok

 

Kútba estem Játszhatja: 3 éves kortól 4—25 gyermek

A gyermekek tágas körben helyezkedjenek el. Középen tegyünk egy hajtókarikát a földre, ha ez nincs, rajzoljunk kört, amely a kutat jelképezi. Valaki ugorjon be a kútba, és ott guggoljon le, majd mondja ezt: kútba estem!

A többiek megkérdezik: Hány méterre? Egy számot mondva feleli, pl.: öt.Ekkor a gyermekek annyiszor tapsolnak, ahányat mondott. Ezután megkérdezik: Ki húzzon ki?

Akinek a nevét mondja, az odamegy a kút széléhez, és két kézzel kihúzza a kútban levőt. Most helyet cserélnek, és aki kihúzta társát, az ugrik a kútba. Így megy ez addig,míg mindenki sorra nem kerül. Jó játék ez a számolás begyakorlására. Kisebb gyermekek egytől tízig mondjanak számot, a nagyobbak százig. Nagyobb számoknál tízesével számolunk, majd egyesével tovább (pl. 47-nél négy és hét tapsolás a helyes). A baráti kapcsolatok elmélyítésére jó lehetőséget nyújt ez a játék. Rendszerint a legjobb barátok közül neveznek meg valakit. Aki már egyszer sorra került, az ne következzék addig, míg mindegyik nem esett a kútba.

 

 

Megy a repülő

Játszhatja: 3 éves kortól 4—25 gyermek

A szoba két oldalán egymással szemben foglaljanak helyet a gyermekek. Sorba mindenkit megkérdezünk, hogy mit szeretne utánozni. Csak olyant lehet választani, amit hanggal vagy mozdulattal utánozni lehet, Pl. autót, repülőgépet, gólyát, mackót, katonát stb. A játékvezető hangosan mondja az egyik választott nevet, p1. repülő. Ekkor ez a gyermek feláll, és búgva, kezét széttárva átmegy a túlsó oldalra, és ott leül. Ha már ezt értik, akkor különböző feladatot mondhatunk, p1. az autónak azt, hogy menj a kutyáért, ültesd be és hozd vissza. Bátortalan, félénk gyermekek számára Jó alkalom, hogy hozzászokjanak az önálló szerepléshez. Ha sok gyermekkel játszunk, egyszerre többnek is adhatunk feladatot.

 

Árvíz Játszhatja: 3 éves kortól 4—4O gyermek

A gyermekek tágas körben ülnek. A játékvezető különböző vezényszavára a Játszóknak más és más feladatokat kell elvégezniük. „Árvíz”-nél mindenki feláll a székére, nehogy vizes legyen a lába. „Tűz”-nél a földre guggolnak, hogy tábortüzet gyújtsanak. „Hó vihar”-nál mindenki hazamegy, vagyis a székére leül, és felhúzott lábát átölelve melegszik. „Jön a medve” kiáltásnál pedig a játékvezetőhöz futnak védelemért. A játék megismertetésénél csak két vezényszót használjunk. Ha már ezeket jól ismerik, bővítsük először három, majd később négy szavasra a játékot. A vezényszó elhangzása után ne beszéljenek, hanem cselekedjenek. Egymást ne figyelmeztessék, ha hibáznak, hanem mindenki a saját elhatározásából gyorsan tegye azt, amit jónak lát. Ügyes vezetéssel élénkké és változatossá tehetjük a játékot, mely kis helyen, rövid idő alatt jól megmozgatja a gyermekeket. Érdekes változata ennek a játéknak a következő: A játékvezető behunyja a szemét mintha aludna, és azt mondja, hogy „Behunyom a szemem és azt mondom, hogy p1. árvíz”. Ekkora gyermekek, nehogy a játékvezetőt felébresszék, egészen halkan és óvatosan mozognak. Amikor teljes lesz a csend, kinyitjuk a szemünket, és csodálkozó arcot mutatunk, mintha nem értenénk, hogyan kerültek pI. „árvíz”-ből „tűz”-be. A „jön a medvé”-nél pedig úgy csinálunk, mintha megijednénk a körülöttünk álló gyermekektől.Fegyelmezett mozdulatok begyakorlására és figyelemösszpontosításra jó ez a játék.

 

Tűzoltóparancsnok Játszhatja 2 éves kortól  6—25 gyermek

A gyermekek nagy körben ülve helyezkednek el, vagy földre rajzolt karikába állnak. Egy széket középre helyezünk, ide ül a tűzoltóparancsnok, aki a következő verset mondja:

A faluban tűz ütött ki,

Siessünk azt eloltani,

 Szaladj pajtás, szaladj!

Tőlünk el ne maradj!

A vers mondása közben a játsz6k a körön kívül szaladnak. A maradj szára a tűzoltóparancsnok tapsol egyet, mire mindenki gyorsan keres magának széket vagy kört, a tűzoltóparancsnok is. Aki legelőször ül le a középső székre, az lesz az új tűzoltóparancsnok.

 

Testsémafejlsztés

 

Ki vagyok én?

A játék leírása: Tükörrel szemben állva saját személyének felismerése: szemszín, hajszín, hajhosszúság, ruhadarabok felsorolása a testrészeken. Másik gyermekkel, társával összehasonlítja magát, hasonlóságokat keres. Esetleg a nemek megnevezése is történhet.

A fejlesztés lehetőségei: Testünk jellemzőinek felsorolása, megnevezése. Megfigyelőképesség fejlesztése összehasonlítással. Azonosságok, különbségek megnevezése . A test Jellemző jegyeinek leképezése.

Játszhatja: 1 -2 gyermek 3 éves kortól.

Eszköz: tükör.

 

Keresd meg!

A játék leírása: Tükör előtt a testrészek megér intése, megnevezése: felnőtt által érintés, gyermek megnevezi, gyermek megismétli Saját testén az érintést és a megnevezést, utasításra a gyermek megérinti és megnevezi a testrészét, a felnőtt megnevezi, a gyermek a társa testén érinti meg a kívánt testrészt, előbbiek megismétlése csukott szemmel, az elsőt kivéve.

A fejlesztés lehetőségei: Testrészek és azok helyének megnevezése, érintés. Percepciófejlesztés Figyelem fejlesztése.

Játszhatja: 1-3 gyermek 3 éves

Eszköz: tükör

 

Száll a lepke!

A játék menete: Papírból készítünk az ujjunkra húzható lepkét. Minden gyermek ujjára húzza és eljátsszuk, melyik testrészükre száll a lepke. Ahova repül, megnevezzük.

A fejlesztés lehetőségei: Testséma alakítása, testrészek megnevezése, beszéd- készség fejlesztés finommozgások alakítása

Játszhatja: egy egész csoport 3 éves kortól, de egy gyermek fejlesztésére is kiválóan alkalmas.

Eszköz: pillangó.

 

Percepciófejlesztés

 

Színkereső

A játék leírása: A gyermekkel közösen kiválasztunk egy színt, majd sorra nézzük a tárgyakat, melyiken látjuk ugyanazt. Változata lehet: színválasztás után ők hoznak a gyűjtőkosárba megegyező színű dolgokat. Felsorolhatjuk a napszakok, az évszakok jellegzetes színeit, az örömteli, a bánatos, a meleg, a hideg színeket. Gyűjthetünk színes hasonlatokat, p1.:

Fehér, mint a hó.

Fekete, mint a korom.

Zöld, mint a fű.

Kék, mint az ég.

Sárga, mint a citrom.

Lila, mint az ibolya.

Piros, mint a paradicsom.

Azt is megbeszéljük, hogy ezeket a hasonlatokat egy szóval is kifejezhetjük, Így: hófehér, koromfekete, ibolya lila, fűzöld.

A fejlesztés lehetőségei: Vizuális percepció, színészlelés. Megfigyelőképesség, gondolkodás (összehasonlítás, azonosság, különbözőség felismerése) fejlesztése, szókincsbővítés

Játszhatja: 1 - I 2 gyermek 3 éves kortól. ) Játszhatják a családban is szülők, testvérek együtt.

Eszköz: a szoba tárgyai, játékai.

 

Nyomkereső

A játék leírása: A csoportban lévő gyermekek láb- és kéznyomatát elkészítjük színes papírokból. A kéznyomatokat a szekrény oldalára vagy a falra erősítjük, a lábnyomokat a padlóra ragasztjuk úgy, hogy végig léphető legyen. A lábnyomok a tenyérnyomokhoz vezetnek kacskaringós úton. Az út végén valamit elrejtünk, azt kell megtalálni. A gyermekek a lábnyomokon haladnak, a jobb és a bal lábakat pontosan kell a helyükre illeszteni, azután már a tenyérnyomokra is Ügyelni kell. A nyomok végén találják az elrejtett tárgyat.

A fejlesztés lehetőségei: Szem-kéz, szem-láb koordináció, alak és forma azonosítása, a bal, a jobb gyakorlása, tudatosítása térirányok, távolságok érzékelése.

Játszhatja: egyszerre egy gyermek 3 eves kortól.

Eszköz: Az előre elkészített tenyér és talpnyomatok

 

Gyurmázás

A játék leírása: Homok, só-liszt gyurma, agyag, plasztilin felhasználásával különböző formák létrehozása.

A fejlesztés lehetőségei: Anyagok, felületek megismerése, formák keletkeztetése. Tapintással tapasztalatok szerzése az anyag tulajdonságairól: puha, kemény, sima, érdes, nedves stb. Gyurmázás alaptechnikáinak elsajátítása, finommotorika, szem-kéz koordináció, verbális fejlesztés

Játszhatja: 1-25 gyermek 3 éves kortól. A családban is ismerkedhetnek az anyag tulajdonságaival p1. ha az édesanyával együtt gyúrja, formálja a tésztát.

Eszköz: a felsorolt anyagok.

 

Verbálisfejlsztés

 

Lufi fújás

A játék leírása: Egymás kezét fogva körben állak a gyermekek. Egyszerre elkezdik fújni a „lufit” miközben a kör egyre tágul, a karok egyre inkább megfeszülnek. Hangos „PUKK” szóra „kipukkad” a lufi és a gyermekek a kör közepe felé szaladnak.

Fejlesztés lehetőségei: Helyes légzéstechnika gyakorlása, testfogalom térérzékelés (jobb kéz, bal kéz, köralakítás), közösségi érzés alakítása (egymás kezét fogják Játék közben, ez a Játék csak együtt Jó igazán.).

Játszhatja: 8-20 gyermek 3 éves kortól. játszhatja a család együtt otthon, vagy kirándulás alkalmával.

 

Csibejáték

A Játék leírása: Tányérra apró cukorkákat (p1. zizit) teszünk, a gyermekek kiscsibék, a cukorkát a nyelvükkel kell a tányérról fölszedni.

A fejlesztés lehetőségei: Légzéstechnika gyakorlása, hangképző szervek erősítése. Mozgáskoordináció fejlesztése szem-nyelv összehangolt mozgásával Relációk erősítése (gyors, lassú). Türelemre nevelés.

Játszhatja: tányéronként egy gyermek 3 éves kortól.

Eszköz: gyermekenként egy db tányér, egy evőkanál cukorka.

  Baby Parkoló Gyermekfelügyelet Nonprofit Kft.  Minden jog fenntartva.
Php powered