Baby Parkoló Családi Bölcsőde

TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00025

A „Baby Parkoló Családi Bölcsőde szolgáltatásainak és rendelkezésére álló infrastruktúrájának fejlesztése” című 100% támogatástartalmú projekt keretein belül idén elkészült a Baby Parkoló Családi Bölcsőde infrastruktúrájának fejlesztése

A fejlesztés célja a Tác, Kossuth utca 71. alatt található bölcsőde korszerűsítésével megvalósult. A fejlesztés eredményeként a bölcsőde udvarának igényes és biztonságos burkolásával, a kerítés felújításával, a játék- és eszköztároló faház telepítésével, a kinti wc- és mosdó helyiség építésével, a babakocsi- és kerékpártároló készítésével, valamint a 3 éven aluli korosztály életkori sajátosságainak megfelelő színvonalas eszközök beszerzésével hozzájárul a fenntartható és minőségi foglalkoztatás megvalósulásához. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás összege: 4 467 792,- forint. A fejlesztés célja hozzájárulni a 3 év alatti gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez azáltal, hogy a szülők nyugodtan vállalhatnak munkát, mivel gyermeküket igényes, biztonságos, szakmai környezetben tudhatják. A projekt fő elemei az udvar, játszóudvar felújításának megvalósítása a feljáró, valamint a szabadidős programoknak, foglalkozásoknak lehetőséget biztosító terek térkő-burkolásával, babakocsi- és kerékpár tároló építésével, játéktároló faház felállításával, kinti wc- és mosdó faház kialakításával, valamint a kerítés cseréjével. A gyermekellátó kapacitások fejlesztését célzó felhívás címe: A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével. Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00025. A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projekt helyszíne: Tác, Kossuth utca 71. A beruházás 2017. november 2. és 2018. október 31. között valósult meg. A kedvezményezett, megvalósító a Baby Parkoló Gyermekfelügyelet Nonprofit Kft.

szechenyi2020.png

 

Családi napközi létrehozása három év alatti gyermekek részére Tácon, a család és a munka összehangolása érdekében

A Baby Parkoló Gyermekfelügyelet Nonprofit Kft. 2013.03.01-én 19.999.850,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert Európai Úniós forrásból a TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0018 számú, az  „A munka és a magánélet összehangolását segítő helyi kezdeményezések; Alternatív nappali gyermekellátási szolgáltatások létrehozásának támogatása” című pályázati programhoz kapcsolódó az „Egyéb – gyermeknevelést támogató  - szolgáltatásokat nyújtó családi napközi létrehozása három év alatti gyermekek részére Tácon, a család és a munka összehangolása érdekében” című projektjére.

A projekt rövid összefoglalója: megtörtént az új családi napközi kialakítása Tácon a Kossuth utca 71. szám alatti ingatlanban, mely 6 fő 3 éven aluli gyermek számára nyújt életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást egyénileg megállapított törzsidőben, a szülők munkaidő-beosztásához rugalmasan igazodva. A napközi 61 m2-es területe a projekt keretein belül a 15/1998 (IV.30) NM rendeletnek megfelelően került felújításra és a napközi egy falára sófal épült. A gondozók a kötelezőn kívüli képzést is vállaltak.

uszt_esa.png

A pályázat tárgyidőszaka 2015.07.13-tól - 2015.07.14-ig tartott. A pályázatban vállalt indikátorok és feladatok teljesültek. 2013. május 15-én a toborzással és a családi napközi által a jövőben használatos dokumentumok megszerkesztésével, kidolgozásával kezdődött a projekt. A családi napközi 2013. 08. 30-tól megkapta a működési engedélyt. Megtörténtek az előírásoknak, a biztonságnak és az esztétikai igényeinknek megfelelő felújítási munkák, ahol az energiahatékonyság javítása is szempont volt. A családi napközi gondozók gondos odafigyeléssel vásárolták meg a napközi indításához szükséges eszközöket, tárgyakat. A legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozó július végén beépítette a napközi helységbe a sófalat. Az eredményes toborzó munkának köszönhetően augusztus 30-án mindjárt 5 kisgyermekkel nyitott a Baby Parkoló. 2013. 09. 12-től a napközibe folyamatosan 6 fő 3 éven aluli kisgyermek jár. A dolgozó szülők igazolást adtak. 2013. aug. 30-án a gyermekek fogadásával párhuzamosan megkezdődött a gyermekek napi négyszeri étkeztetése is. A reggelit, tízórait és az uzsonnát minden napra a napközi vezető vásárolja meg, az ebédet a Csőszi-Rózsa Étteremből szállítják a napközibe. A projektmenedzser és a pénzügyi vezető májustól folyamatosan végzik a feladataikat a projektben. A célcsoport részére az egyéb szolgáltatások nyújtásához a feltételek biztosítottak. Az aktuális ünnepeket megtartják a gondozók a gyermekekkel. A napirend az aktuális igények és lehetőségek szem előtt tartásával, rugalmasan alkalmazkodva valósul meg. A napköziben dolgozó gondozó és a szociálpedagógus végzettségű önkéntes rendszeresen végzik a gyermekfelügyelettel kapcsolatos életkori sajátosságoknak megfelelő készség és képességfejlesztő szolgáltatásokat.

 

A Baby Parkoló családi napközi szakmai programja

 

  Baby Parkoló Gyermekfelügyelet Nonprofit Kft.  Minden jog fenntartva.
Php powered